Byznys

Velkoobjemová skartace dokumentů a DVD nosičů

Každý z nás v průběhu života nashromáždí několik desítek kilogramů různých dokladů, faktur, dokumentace a dalších materiálů, vytištěných na papíře. Když k tomu přidáme ještě další datová média, jako jsou CD a DVD nosiče, archivní pásky, diskety, audio a video kazety, pak je to již pěkná hromada.
Pokud se jich potřebujeme zbavit, můžeme využít malé kancelářské skartovačky, takže není nutné všechny nepotřebné materiály spalovat, ostatně, každý ani nemá takové možnosti a spalování plastů je navíc velkou zátěží pro životní prostředí.
K mnohem vyhrocenější situaci však dochází ve firmách, kde se objem nashromážděných dokumentů již může počítat na tuny.

skartovaný papír

Jak probíhá profesionální skartace a likvidace dat

Transport materiálu ke skartaci – firma ekoskart.eu, která se zabývá profesionální likvidací datových zdrojů, je dopraví vlastními vozy do střeženého objektu a zde se veškeré materiály rozřežou na speciálním stroji s velkou objemovou kapacitou. Ostraha objektu ručí za to, aby se žádný materiál nedostal do nepovolaných rukou a nebyl pak zneužit. Na vyžádání zákazníka je však možné, aby průběh skartace dokumentů – Praha on sám sledoval a případně zaznamenával.
Ekologická likvidace – velké objemy materiálů ke skartaci již vyžadují profesionální přístup a zároveň likvidaci v souladu s ochranou životního prostředí. Provádí se to tak, že se drobné skartované papírové úlomky dodávají do papírenských provozů k recyklaci a druhotnému využití. Zároveň je vystaven písemný doklad o provedení ekologické likvidace.

likvidace

Co vše se skartuje – veškeré papírové i plastové datové nosiče, tedy vytříděný i nevytříděný obsah kancelářských šanonů, desek, pořadačů, plastových fólií, obálek. Může jít o dokumenty svázané motouzem, sešívačkou či kancelářskými sponkami. Ekologická likvidace obnáší i bezpečné zlikvidování archivních magnetických pásek, audiokazet a videokazet a vypalovaných dat na plastová média CD, DVD a Blue Ray.