Byznys

GDPR … přítel či nepřítel?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) u nás vstoupilo v platnost dne 28.5. 2018 a jeho nedodržováním se instituce vystavují riziku vysokých pokut. GDPR se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje obyvatel Evropy, a to i společností a institucí mimo území EU, které však v Evropě působí.Cílem této úpravy bylo sjednotit tyto záležitosti v celé Evropské unii, aby platila jednotná pravidla. Samozřejmě volnější podmínky platí pro menší živnostníky, pro osobní údaje jim poskytnuté za účelem dodání služby či výrobu a jiné pro instituce, které shromažďují data ve velkém jako jsou banky, telekomunikační operátoři, nemocnice apod. Pro všechny je však povinností data důkladně zabezpečit proti zneužití. Každý, kdo údaje zpracovává, musí doložit legitimní důvod proč a za jakým účelem tak činí.

EU GDPR

Zvláštní kapitolou je zpracování citlivých údajů. To jsou údaje, které by mohly jedinci zkomplikovat život ve společnosti, zaměstnání apod. Jedná se o údaje o rase, politických názorech, sexuální orientaci, zdravotním stavu, náboženském vyznání apod. Na jedné straně jsou povinnosti správců a zpracovatelů údajů, na druhé straně práva jedince, o jehož údaje se jedná. Musí být například informován o tom, že jeho data jsou zpracovávána a uchovávána, za jakým účelem, na jak dlouho, o právu na vymazání či opravu dat apod.

notebook s tlačítky GDPR

S GDPR se musely vypořádat samozřejmě i e shopy. Na svých stránkách většinou zveřejňují článek GDPR Techneco, kde jsou shrnuty podmínky ochrany osobních údajů. Uživatel při objednávce zaškrtne políčko se souhlasem ohledně jejich zpracování a povinnosti je učiněno zadost. Ještě máme všichni v živé paměti, kdy nám plnily mailové schránky žádosti o potvrzení souhlasu se zasíláním newsletterů apod. Přestože celé akci GDPR předcházela oboustranná nevole a zmatky, po roce fungování se situace zklidnila a obě strany, poskytovatel i správce či zpracovatel údajů, se s nově nastolenými podmínkami ohledně ochrany osobních dat úspěšně vyrovnaly.